ZAKAT UNTUK YATIM BOLEHKAH..?

Allah ta’ala berfirman ;
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)
.
Pada ayat di atas, Allah tidak menyebut anak yatim sebagai salah satu penerima zakat. Karena itu, kriteria yatim, bukan termasuk kriteria orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi jika ada anak yatim yang memenuhi salah satu dari kriteria di atas, misalnya, dia yatim fakir atau miskin, maka dia berhak menerima zakat.
.
.
Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah ditanya, apakah anak yatim berhak menerima zakat? Jawab beliau,
Anak yatim yang miskin, berhak menerima zakat. Jika anda menyerahkan zakat anda kepada pengurus anak yatim miskin ini, zakat anda sah, apabila pengurus ini adalah orang yang amanah… (Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/346).
.
Yuk, zakat sekarang
👉🏻 Bank Muamalat
Kode bank 147
457.000.1478
A.n Yayasan Bina Yatim Dhuafa
Konfirmasi Zakat : 082123003001
Semoga Allah membalas setiap kebaikan kita dengan pahala berlipat🤲🏻🤲🏻.
YouTube: sunnahpeduliyatim
Fanspage : peduli Yatim
Instagram: peduli.yatim

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1
Sapa Kami, Terhubung WA Admin
Ahlan wa sahlan, Anda bisa kirim pesan disini !