Apa dimaksud program Zakat ?

adalah program penerimaan dan penyaluran zakat  untuk 8 ashnaf  yang berada di asrama yatim dan ekternal asrama peduli yatim dhuafa.

kenapa program ini dijalankan?

  1. Mewadahi para muzaki untuk penyaluran zakatnya
  2. penyaluran kepada 8 ashnaf yang berhak mendapatkannya.

 Siapa saja penerima manfaatnya?

1. Fakir (al Fuqara) – adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Miskin (al-Masakin) – mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya
3. Amil – orang yang dilantik untuk memungut dan mengagih wang zakat.
4. Muallaf – seseorang yang baru memeluk agama Islam.
5. Riqab – seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri.
6. Gharimin – penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syarak pada perkara asasi untuk diri dan tanggungjawab yang wajib ke atasnya.
7. Fisabilillah – orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktiviti untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.
8. Ibnus Sabil – musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan atau semasa memulakan perjalanan dari negaranya yang mendatangkan pulangan yang baik kepada Islam dan umatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan di jalanan.

kapan program ini dijalankan?

Program ini dijalankan sejak tahun 2016

Where? Kemana saja lokasi distribusi hewan qurbannya?

  1. Asrama Peduli Yatim Dhuafa
  2. masyarakat 8 ashnaf

Kontribusi Zakat :

Rekening Bank Muamalat Kode bank 147

457.000.1478

A.n Yayasan Bina Yatim Dhuafa

Konfirmasi setelah transfer :

0821 2300 3001

1
Sapa Kami, Terhubung WA Admin
Ahlan wa sahlan, Anda bisa kirim pesan disini !